School Council Members

Aelodau'r Cngor Ysgol

Eco Council Members

Aelodau Cyngor Eco

Double click to insert title text here ...

 

JACOB WILLIAMS 3EE

 

RHYS BOWEN 4EM

 

ANNIE THOMAS 5EL

 

ELLIE THOMAS 5/6CO

 

MARTHA EVANS 6EA

 

RICHANNE DAVIES 5/6CO

CELYN WOOD 3/4CR

 

SOPHIA ROMANELLO 3/4CR

 

CERI-ANNE GEORGE  5EL

 

LEO JONES 5/6CO

 

KATHARINE SUTTON 6EA

 

RHYS RICHARDS 6EW

Foundation Phase Council

Cyngor y Cyfnod Sylfaen

 

IANTO PHILLPS

 

PHOEBE DUNCAN

 

HARRY REES

 

AVA CONDELL

 

TILLY EVANS

 

LILLY THOMAS

 

FINLEY STOKES

 

RHYS JAMES

 

ELLA ROSE ANDREWS

 

MARI WOOD

 

CELLAN JENKINS

 

LOLA JENKINS

 

AVA WILLIAMS

 

OSIAN MATTHEWS

 

FLORENTYNA JONES

 

RONNIE BULLIONS

 

Cyngor Ysgol

Prif nod y Cyngor Ysgol yw i helpu gwneud yr ysgol yn le gwell i'r plant. Mae'n gyfle i ni fynegi ein barn a chynnig syniadau gan sicrhau llais i bob disgybl.

 

Gall pob plentyn gynnig syniadau trwy ein Blwch Syniadau ac mae'r Cyngor Ysgol yn cwrdd i drafod y syniadau a chynllunio ar gyfer gwelliant. Mae aelodau'r Cyngor  Ysgol yn dweud wrth y dosbarthiadau beth sydd yn cael ei drafod ymhob cyfarfod a gall y plant rhoi eu syniadau i'r Cyngor Ysgol er mwyn trafod yn y cyfarfod nesaf. Mae gan bob plentyn lais yn y cyfarfodydd ac ni wnaiff neb gael eu gadael allan.

 

 

 

 

 

Cyngor Eco

 

Rydym yn Ysgol Eco ac rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn ein 2il Baner Werdd. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar y 3ydd Baner Werss ac rydym yn edrych ar:

  1. Ynni

  2. Dwr

  3. Bioamrywiaeth

  4. Tiroedd yr Ysgol

  5. Cadw'n Iach

  6. Trafnidiaeth

  7. Sbwriel

  8. Gwastraff

  9. Dinasyddiaeth Fyd-eang

 

Ffrindiau'r Iard

 

Yn ein hysgol ni, mae gennym 'Ffrindiau'r Iard' Rydym ni yn helpu'r plant i gyd-weithio a cyd-chwarae yn yn yr ysgol ac i helpu eraill amser chwarae.

 

Mae'r plant yn gallu mynd i'r  'Cornel Cyfaill' i eistedd pan fyddant eisiau i 'Ffrindiau'r Iard' i'w helpu.